Překvapivá souvislost mezi přidaným cukrem a příjmem živin

By | September 12, 2023

Studie zveřejněná v časopise Živiny popisuje dopad konzumace přidaného cukru z různých zdrojů na příjem živin u dospělých v USA.

Studie: Přidaný příjem cukru s důrazem na nápoje a souvislosti s přiměřeností živin u dospělých v USA (NHANES 2003–2018). Obrazový kredit: Prostock-studio/Shutterstock

Pozadí

Dietary Guidelines for Americans (DGA) 2020-2025 poskytují doporučení týkající se stravovacích návyků americké populace, především ke kontrole prevalence chronických onemocnění souvisejících s dietou. Podle pokynů by dospělí v USA měli zvýšit příjem nedostatečně konzumovaných živin, jako je vápník a vitamín D. Kromě toho pokyny doporučují snížit příjem přidaného cukru, sodíku a nasycených tuků.

Slazené nápoje jsou ve Spojených státech hlavním zdrojem přidaných cukrů. Mnoho zdrojů přidaného cukru také poskytuje značné množství živin. Podle údajů z 2017-2018 National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES), nápoje včetně vody, alkoholické nápoje, káva nebo čaj, slazené nápoje, mléko a džusy na 100 %, společně poskytují 54 % přidaného cukru, 7 % bílkovin a 14 až 38 % vápníku, hořčíku, fosforu, draslíku a vitamínů C a D. To znamená, že snížení spotřeby přidaného cukru může mít značný dopad na zásobování nezbytnými živinami.

V této studii vědci hodnotili souvislost mezi konzumací přidaného cukru z různých zdrojů a přiměřeností živin mezi dospělými v USA.

Studovat design

NHANES je celostátně reprezentativní průřezový průzkum prováděný americkým Národním centrem pro zdravotní statistiku (NCHS) mezi obyvateli USA. V této studii vědci spojili data z osmi po sobě jdoucích dvouletých cyklů NHANES (2003-2004 až 2017-2018), aby určili příjem přidaného cukru z konkrétních nápojů a přiměřenost živin.

Do konečné analýzy byla zahrnuta dietní data od 35 128 dospělých v USA starších 19 let. Zdroje přidaného cukru, které se ve studii konkrétně zabývaly, zahrnovaly nealkoholické nápoje, ovocné nápoje, sportovní a energetické nápoje, kávu a čaj a ochucené mléko.

Pokud jde o přiměřenost živin, byl analyzován příjem deseti živin, včetně vápníku, draslíku, hořčíku, vlákniny, bílkovin a vitamínů A, B12, C, D a E. L Přiměřenost živin byla hodnocena jako procento dospělých s příjmem živin nižším než je potřeba .

Důležité postřehy

S věkem bylo pozorováno snižování spotřeby přidaných cukrů ve všech nápojích s výjimkou ochuceného mléka. Na druhé straně byla s věkem pozorována indukce konzumace cukrů přidaných zbytkem stravy.

Nejvyšší spotřebu nealkoholických nápojů vykázali dospělí ve věkové skupině 19 až 50 let, dále pak konzumace ovocných nápojů, kávy a čaje. Výrazně nižší spotřebu těchto nápojů zaznamenali dospělí ve věkových skupinách 51-70 a nad 71 let.

Příjem přidaného cukru z nápojů představoval 52 %, 36 % a 25 % celkových denních kalorií ve věkových skupinách 19-50, 51-70 a nad 71 let. Podobně příjem přidaného cukru ze zbytku stravy představoval 48 %, 64 % a 75 % celkových denních kalorií v těchto věkových skupinách.

Ve věkové skupině 19-50 let bylo v průběhu 16. roční studijní období. U starších skupin se spotřeba přidaného cukru z ovocných nápojů v průběhu času snižovala.

Souvislost mezi příjmem přidaného cukru a dostatkem živin

U všech typů nápojů byla pozorována významná souvislost mezi spotřebou přidaného cukru a dostatkem živin, s určitými rozdíly mezi věkovými skupinami. Celkově byla vyšší spotřeba přidaného cukru z nealkoholických nápojů spojena s vyšším procentem dospělých s příjmem živin pod průměrnou potřebou a nižším procentem dospělých konzumujících přiměřené množství určitých živin .

Naproti tomu vyšší spotřeba přidaného cukru z ovocných nápojů a ochuceného mléka byla spojena s nižším procentem dospělých s příjmem živin pod průměrnou potřebou a vyšším procentem dospělých konzumujících přiměřené množství určitých živin.

U přidaného cukru ze zbytku stravy byl vyšší příjem spojen s nižším procentem dospělých s příjmem živin pod průměrnou potřebou a vyšším procentem dospělých konzumujících přiměřené množství určitých živin.

Význam studie

Studie zjistila, že vyšší spotřeba přidaných cukrů z nealkoholických nápojů může negativně ovlivnit doporučený nutriční příjem. Na druhou stranu konzumace přidaného cukru z ovocných šťáv, ochuceného mléka a zbytku stravy může být nápomocná při splnění doporučeného prahu pro přiměřenost živin.

Celkově studie naznačuje, že nutriční složení různých zdrojů přidaného cukru může významně ovlivnit souvislost mezi příjmem přidaného cukru a dostatkem živin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *